BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII TEHNICE DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

 

Scurt istoric [.pdf]

Prezentare generală [.pdf]

Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii [.pdf]

Informatii utile privind imprumutul de publicatii [.pdf]

Servicii oferite de bibliotecă [.pdf]

Repertoriul publicațiilor periodice [.pdf]

Cărți de patrimoniu [.pdf]

Cărți noi intrate în bibliotecă [.pdf]

Bibliografia tezelor de doctorat {.pdf}

Bibliocon [.pdf]

Lista cursurilor pentru studenti, repartizată pe ani de studii:

·         Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole

·         Facultatea de Instalații

·         Facultatea de Hidrotehnică

·         Facultatea de Căi Ferate, Drumuri si Poduri

·         Facultatea de Geodezie

·         Facultatea de Utilaj Tehnologic

·         Facultatea  de Inginerie in Limbi Străine

·         Departamentul de Limbi Straine si Comunicare

 

Manual de utilizare TINLIB: Catalogare

Manual de utilizare TINLIB: Circulație

 

 

Adresa

Bd. Lacul Tei Nr. 124, Sector 2 RO-72302, București

Tel.: 242 27 19; Fax: 242 07 81

Mijloace de transport

Autobuze: 182, 282 (Stația Lacul Tei)

Tramvaie: 16 (Stația Lacul Tei)